حبابهای ذهن

آدم ميتواند موضع مثبت و مقتدرانه‌ای در قبال مسائل بين‌المللی بگيرد.ميتواند با خردورزی در کوران بحرانهای جهانی نتيجه‌ای خوب برای جامعه‌اش رقم بزند.بنيان سياست بر قدرت استوار است و بايسته حضور فعال در دنيای کنونی ارتقای سطوح قدرتمندی است.اين قدرت در داخل کشور بايد ايجاد شود و همه در راستای قدرتمندی کشور تلاس نمايند.لازمه چنين توان‌يابی ملی تفاهم بر سر اين است که آدمهای جامعه که در احزاب و گروههای متفاوتی گرد هم می‌آيند منافع ملی را ارجح بر همه مسائل بدانند و در تقويت مولفه‌های قدرت ملی بکوشند.با خواب و رويا هم نميشود مملکت‌داری کرد.دنيای امروز دنيای شعارهای دلفريب و توخالی نيست.

                               حباب !!!     عکس:   Reuter

/ 0 نظر / 22 بازدید