در گوش تو می خوانم

بسياری از حرف های ما درگوشی است . اين هم يک حرف در گوشی ‌ديگر.... قرار بود اسلام حيات بخش در ملک مشعشع شود و بر همين منوال قرار بود خيلی از مصائب رفع گردد. بمب هسته ای ، فساد گسترده در سطوح بالای مملکتی ، انحصارات رويايی ، تصميمات غير عقلانی ، قتل و ترور و رعب و ارهاب ، به همراه گسترش ذامنه فقر وتبعيض چيزی نيست که با وحی جور دربيايد.                                 تا بعد                     

                                                                               

/ 0 نظر / 9 بازدید