اين دولت بايد تغويت شوند...

سرم شلوغ است و چند‌وقتی است که نتوانسته‌ام به وبلاگ سری بزنم.کارمندی و هزار دردسر است ديگر...از دست اين پرشين‌بلاگ هم خسته‌شده‌ام و دارم کوچ ميکنم به بلاگفا.آيدين ميگويد که بهتر است و کاربردی‌تر.آدرسم اين است ولی هنوز کاملا راه‌اندازی نشده.بايد سری به مهدی حکيمی بزنم تا برايم راست و ريس بکند.مهدی با اينترنت آشنايی کاملی دارد و طراح و وبنويس متبحری هست.
از اوضاع مملکت هم زياد خبری ندارم.بهتر!مملکت مال آقايان
باشد خوب است.چند‌وقتی سرشان گرم خوردن و خوابيدن باشند و کاری به کارمان نداشته‌باشند.اين آدمهای جديد که دولت را تحويل گرفته‌اند چندان بلد حکومت‌داری نيستند و خيلی‌ها در مملکت بسيج شده‌اند برای آموزش هيات دولت و محمود تا کم خيت شوند و کمتر لوايح پر از غلط‌غولوط تقديم مجلسشون بکنند.مجلسی‌ها هم که معلوم نيست چرا مته به خشخاش اين جديدی‌ها ميگذارند.همه‌اش گير ميدهند که چه؟ اين دولت بايد تغويت شوند...

 

اين مطلب جالبی است از مزروعی در امروز  و خواندنی‌های طنز نبوی در روز و نوشته‌ای از جميله کديور که خواندنی است.

زلزله بلای همیشه زمین!!!

ایکارو


زلزله وحشت‌ناک و دلخراش است.

 

 

ايکارو نمايشی از غريب‌بور

 

                                                          تا بعد

/ 0 نظر / 23 بازدید