باغ معلق مديريت

داستان:آقای مديرکل بايد در جلسه وزارتی شرکت کند.او زودتر از همه در جلسه حاضر می‌شود و وزير مربوطه از اين سرعت و وجدان کاری تشکر می‌کند. آقای مديرکل از وزير محترم‌اش می‌خواهد که مراتب را به صورت کتبی به او ابلاغ نمايند تا ويترين سپاس‌نامه‌هايش کاملتر شود.وزير هم که متعجب شده و نمی‌خواهد دل نازک مديرش را بشکند سپاس‌نامه‌ای را ممهور به مهر وزارتی تقديم  ميکند. آقای مديرکل   هم اين سپاس‌نامه را در همه مطبوعات محلی و غيره می‌چاپاند تا کور شود هر آنکه چشم ديدن اين همه تحويل گرفتن‌ها را ندارد!اعتبارات در اختيار هم که ماشالا جای خالی هر حسابی را پر می‌کند!

راستان:وضعيت اداره ارشاد و مدير آن هم شباهت عجيبی به اين داستان دارد.آقای مديرکل از استاندار سپاس‌نامه‌ای دريافت ميکند در ستايش از کسب رتبه برتر پژوهشی در ميان ادارات دولتی استان {با قيد ادارات دارای واحد پژوهشی} و از روز بعد کار مطبوعات محلی و غيرو و به کجا ؟چاپخانه‌ها و خوشنويس‌ها در می‌آيد در ارسال و چاپ پيام‌های تبريک و تشکر از موفقيت بزرگ آقای مديرکل و نصب پارچه‌نوشته‌های متعدد در سطح شهر و چه چه! همه اين آگهی‌ها هم منقوش است به عکس پرسنلی و رنگی و تمام قد و نيمه قد و خندان و جدی آقای مديرکل و ابراز ارادت اهالی ادب و هنر و کارکنان و کارمندان دولت کريمه و چه چه.و البته کرباسی هم از برای مطبوعات محلی فراهم می‌آيد که با اين چاپ و چوپ سری در ارشاد داشته باشند و دستی در استانداری.و من مانده‌ام از اين همه که کسی نيست از آنها بپرسد!!!

اين هم راستان:کتاب چهره‌های ماندگار هم که چند سال پيش چاپ شد همکتاب در دستان من!ين وضع را دارد.کتابی نفيس و مطلوب و تامل‌برانگيز! اين کتاب حاوی اطلاعات شناسنامه‌ای پژوهشگران استان است با اين مشخصات:اغلاط چاپی و نگارشی فراوان <ناشر اداره ارشاد و متولی ادبيات و هنر>ـ‌اطلاعات ناقص و ماست‌مالی شده با رويکردی حذفی که فراگير نيست‌ـ‌‌عکس آقای مديرکل در همان طليعه کتاب،تمام قد و سلطنتی‌ـ‌اظهار شعف و ابراز ارادت يک نفر،که اگر نبود آقای مديرکل،پژوهش استان ول معطل بود و چه چه...حودمانيم اين ليست‌ها نه به درد من می‌خورد و نه شما البته.غرض تفرجی است در باغ معلق مديريت استان و استان‌ها،که همه جای ايران سرای من است.باش تا صبح دولتت بدمد.اگر ليست اقتصادی و مالی مرقوم شد چه می‌گوئيد؟ تا بعد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید