عرفات مرد

      عرفات آدم جالبی بود .درگير احساسات در رهبری ملتش نشد.مواقع حساسی را با فکر پشت سر گذاشت.اسلو در واقع قراردادی برای تضمين ثبات بود . اگر آن معاهده امضا نميشد اکنون قدس پايتخت اسرائيل بود. گفتگو و مذاکره با دشمن راهکار عقلانی اين رهبربود.

 عرفات مرد.مثل همه ما که روزی در خواهيم گذشت از اين دنيا با نام نيک يا بی بود.بدون شک تمايلات جاه طلبانه و جنگ طلبانه می توانست تا اکنون نسلی از اعراب را از بين ببرد.البته عصبيت های عرفات هم جای خود دارد اما او در سالهای پس از جنگ سرد بسيار واقعگرايانه عمل کرد.اگر همه گروه های فلسطينی نگاهی از سر منطق به مسائل می‌انداختندشايد اينک عرفات در قدس می خفت.

تعصب کور و تلاش برای تفرقه افکنی در ميان گروه های معارض و کمک های مالی و نظامی خارجی بحران خاورميانه را از برون رفت منطقی دور نگاه داشته است.

سياست آن چيزی نيست که با آن بتوان رويای سلطنت و پادشاهی را جامه عمل پوشاند لااقل در دنيای اکنون که اينگونه است...

                                                                                تا بعد

/ 0 نظر / 10 بازدید