آقای خاتمی سلام.خوش آمدی به ميهمانی جامعه مدنی

دو روزی است که بی هوای رئيس‌جمهور شده‌ام.مثل وضع طبيعی که همه چيز برای خود هويتی منحصر دارد و بی‌واسطه.دو روزی است که رئيس جمهور ندارم.دلم به کسی خوشسلام آقای خاتمی... نيست که آن بالا نشسته باشد و به واسطه رای مردم پاسدار امنيت و آزادی و آرامش باشد.اين چيزها را که مينويسم ميگويند مگر خاتمی چه گلی به سرمان زد که ..اما نميدانند که نسل من زندگی سياسی را با خاتمی شروع کرد و جوانی‌مان را با اين سيد خندان آغاز کرديم.خاتمی هر چه بود و نبود اقلش اين است که ميز رياست را با بهجت و دست در دست احمدی‌نژاد تحويل اقليت داد.حالا چند ماهی که بگذرد حکما بر سر نطق می‌آيند و علما از سر نصيحت که...بماند تا بعد.عصر خاتمی پايان يافت و ما هم سر در جبين خاموشی طوفانی‌مان آينده‌ای بهتر را تدبير ميکنيم.بچه‌های اردبيلی و دوستان سياسی و فرهنگی جمع شده‌اند چند ماهی است تا حلقه فکری تشکيل بدهند برای فتح شورای شهر.موافقم.بايد با همين بازی دموکراتيکانه بر حريف پيروز شد.شايد فرجی باشد.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید