گناه حاکمان

به قطع ميتوان گفت که کسی نيست تا به داد مردم برسد ، مردم در فلاکت زندگی می کنند و کسی نيست به اين همه پاسخ گويد ، به پرسش های فراوان مردم. مردم از پشت پرده می پرسند ، از رانت خواران فرورده در پناه دين و ايمان ، از چيزهايی می پرسند که سالها بود برخی پرسش از آن را زندقه می ناميدند

اينجا حرف ساده ای در ميان است وآن گناه حاکمان است ، حاکمانی که در پس و پشت نقاب تزوير پنهان شده اند....                                       تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۳