سلام عاليجناب گنجی

گنجی آزاد شد و شايد برای هميشه بيرون از زندان و جدا از فراموشی با ما بماند.ميگويند که اين مرخصی و استراحت کوتاه مدت است و نه آزادی اما برای گنجی که سالها با مصائب در زندان سر کرده است اين يعنی رهايی و بال گشودن در ميان ياران اندکش که مانده‌اند بر سر ميثافسلام عالیجناب گنجی آزادی‌خواهی‌شان.بسياری از همانها که او را شير ميکردند و در بوق و کرنا ميکردند که آهای اکبر بنويس و بيشتر بنويس و در تاريکخانه‌ها نور بتابان ، اکنون سازی ديگر کوک کرده‌اند و رقصی نو را ميداندار شده‌اند اما گنجی هنوز هم هست! اين جمله تکراری را هم به گور ذهنم می‌افکنم که هميشه در قبال مردمان و سخنان زود ميگوييم که:گرچه من به همه مواضع او موافق نبودم يا گرچه ايشان در اين مورد اشتباه کرده‌اند و غيره.معلوم است که همه ما در زندگی اشتباه ميکنيم پس تا بعد.

 

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٤