جشنواره فيلم کن و عباس عبدی

 جشنواره فيلم کن در حال برگزاری‌ست و ما که از علمک‌های دشمن

 بی‌بهره‌ايم از همين سايت‌های استکبار جهانی دنبا اخبارش ميرويم.

 لوموند و کن ،عکسهای کن،کن چيست؟

 کيارستمی،تصوير يک استثنا،نيکی کريمی و کن      


بانوی محترم تئاتر اردبيل در‌گذشته‌است.شيدا سيمزاری،نويسنده،کارگردان و بازيگر زن اردبيلی بود که همواره حضوری مشتاقانه و مستمر در صحنه‌های اردبيل داشت.روحش شاد.
مير حسين موسوی ثابت کرد که عزت و صداقت را به خرده گندم سياست نمی‌فروشد.او نيامد تا همه بدانند او هنرمندی است ثابت‌قدم در راه آرمان آزادی!
عباس عبدی تبرئه شد.اين يعنی بی ارزش بودن نفس انسانی و حرمت بشری.معلوم نيست روزهائی را که او بدون دليل در حبس بوده است را چه کسی جوابگو خواهد بود؟   تا بعد   
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤