لانه مار

چيزی که ما را از رسيدن به اهداف والای ملی باز ميدارد کوته‌فکری وتنگ‌نظری در عرصه‌های مختلف است.ما اشتباه بزرگی را مرتکب شده‌ايم.ما پله‌ها را ده‌تا ده‌تا پريده ايم و نخواسته ايم با تعقل رهپويی کنيم.مثال ما مثال آن آدمی است که دانسته دست در لانه مار ميکند و ميميرد.ارج‌نهادن به عقل و توجه به اين نکته که زندگی مدرن دنيای امروز بی التفات به خردورزی،جهنمی سوزان خواهد بود ميتواند تا حدودی برخی از مشکلات ما را حل کند.زندگی امروزی ما ايرانيان شايسته ابهت تاريخی اين ملت نيست. تعارف که نداريم.اين زندگی به درد لای جرز ديوار هم نمی‌خورد.شاد باشيد...تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٤