عيدتون مبارک...همين!

                                                                                                                                        عيد است .همه در بدر دنبال خريد و سفر های پر تعداد درون شهری این هم از این اداها خسته شده!و مبادلات پر و پيمان کالا و حجم گسترده انفجارهای ترقه ای و غير آن هستند و من از اين وضع اصلا خوشم نمياد.از اول هم از اين جور سر بسری ها خوشم نمی اومد. آخرش که چي؟ دو روز اينور و آنور رفتن و احترامات الکی خرج کردن و خجالت کشيدن و خوردن تا ته و / امسال و چند سالی هست که نمی شود بخاطر گرونی خورد/جانماز آبکشيدن و اه اه اه...مثلا که چه؟ تعطيلاتمان را بيخودی کنج خونه موندن و آجيل و ميوه کيلويی فلان قيمت خريدن و خوراندن به مهمون و بعدش هم خوردن همون مقدار يا بيشتر در ميهمانی بعدی که اصولا عوض در آمدن است تا صله رحم و تجديد ديدار و احترامات فائقه...و کوچولوها را از ديدن کارتون و فيلم و تفريح منعيدن..! نه شاديمان شادی ست و نه عزايمان عزا...اين همه روز را عاطل و باطل می شويم و آخرش چه/آخرش چه؟!!! من که ميرم شمال خوش بگذرونم چند روزی و از دست ديد و بازديد عيد و روبوسی < وای!> و صد سال به از اين سالها و ختم کدورتها و چه و چه دور باشم...لا اقل نه منت کسی را می کشم نه مزاحم استراحت ۱۳ روزه کسی ميشم.اصلا اين سال تحويل به چه درد ميخوره؟؟؟ البته نه که از رسوم و سنن و آداب و فولکلور و داشته‌های بومی و ملی بدم بياد . نه. من فقط از دورويی و دودره بازیهای       اينجوری که معلول چنين مراسماتی بشه خوشم نمياد...شما چی ميگيد..موافقين؟                                                                                                                                        

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۳