هاشمی رفسنجانی

 سال ۷۶ ـ صبح،ساعت ۳۰/۹ ـ صندوق سيار ۱۱۰ـ تهران

مقام رهبری پس از انداختن برگ رای خود به صندوق در گفتگو با خبرنگار سيما/آن خبرنگار از قرار معلوم پس از اتمام ماموريت خبری در نيويورک مقيم شده است!/ گفتند که هيچکس برای من آقای رفسنجانی نمی شود..با اين حساب می شود گفت که بهترين گزينه برای رياست جمهوری در اين برهه بحرانی کسی نيست جز رفسنجانی....اين تحليل نيست ، بلکه يک حقيقت است.شايد هم بخشی از حقيقت را با خود حمل می کند...ايران آبستن تحولاتی شگرف خواهد بود،ما هنوز منتظر هستيم....                                               تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۳