غريو آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاشورا پيچيده در رمز و راز  عاشورا رنجيده از طبل و طعن عاشورا مانده در اوج ايثار  در اوج حماسه... غريو آزادی است فرياد حسين و ضجه زينب...

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۳