قله يخی

                اشتباه می کردم که زندگی برای آدم ها آسان است. اگر داستان کوهساره را برايتان تعريف کنم می بينيد که زندگی بسيار وحشتناک و سگی است در گاه گاه زندگی... روايت من از روستای کوهساره ـ شهر هيرـ۲۰ کيلومتری اردبيل ـ در ارتفاع ۳۰۰۰ متری از دريا ـ در پناه قلعه جن و قله يخی و دره گرگ...                                                             تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۳