نت فالش

      اينجا قرار است چيزهايی درباره روزنامه نگاری و تاتر و سياست نوشته شود

      برای اينکه هر سه اين چيز ها همزاد هم هستند

      برادر های خونی ... با کمی تفاوت ظاهری

      سعی می کنم به روز شوم

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۳