دانشجوئی در سراشيبی

جنبش دانشجوئی اينک در آستانه يک انتخاب قرار گرفته است. انتخابی برای ادامه راه . راهی پر از فراز و نشيب . جنبش دانشجوئی ساز و کار حرکتی خود را نبايد از ميان احزاب يا سياسيون يا قدرت مداران بر گزيند. اين حرکت نيازمند تلاشی برای گسترش عقلانيت در درون حوزه های معطوف به آرمان آزادی و آرامش است. ترديد نکنيم که دانشجو بودن يعنی جنب و جوش و آرامش توامان.                               تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۳