آب

فرزندان آدم در آبهای نيلی خليج فارس شنای پروانه می روند و آدم های آنور آب را بدرود می گويند....

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳