آزادی و قدرت

وبلاگ نويس ها آزاد شده اند. خبر خوبی است. اما در اين ملک اين جور چيز ها هميشه اتفاق افتاده است.روزنامه ها يکشبه و فله ای توقيف شده اند وپيرمرد ها شب عيد بازداشت شده اند. آدم های کارآمد برای ملک ،زندانی شده اند و منابع و منافع ملی فدای مصالح و مطامع شخصی شده است. آيا اين روند درست شدنی است؟ پاسخ اين مشکل در دموکراسی است، رهنمون شدن به سوی دموکراسی و آزادی. ما نياز به رشد آگاهی داريم، شفافيت اطلاعات و دسترسی همگانی به منابع اطلاعات و همينطور منابع قدرت. قدرت در اين ملک تعريفی غير يافته است.

و اما ادامه مطلب قبلی: عرفات مرده است. سيمای لاريجانی سابق در پخش اخبار مرده ها هم ايدئولوژيک عمل می کند. يکبار می گويد جسد و بار ديگر پيکر . در خالی که همه شبکه های خبری مراسم تدفين را مستقيم و با طول و تفسير پخش کردند اما در ام القرای اسلامی برای رهبر مبارز فلسطين چندان کاری نشد. شايد هنوز هم می خواهيم با پشتوانه يک ميليارد مسلمان در قدس نماز بگذاريم. قدس از آن موحدين دنيا است اما پيش از آن ملک مردم عرب تبار و سنی مذهب فلسطين است.

                                                                              تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳