يلدای هر ساله

امشب يلدا است. تا سحر می توانيم طولانی ترين شادی را همراه باشيم.

 آرزو می کنم همه مردم شاد باشند.                                    تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳

راه های افتخار

راه های افتخار در ايران کدام است؟ آيا رهسپاری به سوی جامعه مدنی و دموکراتيک راهی پر افتخار است؟ اگر پاسخ ما به اين سوال مثبت باشد می توان از ننظر پارادايم های رايج در گفتمان های ليبرالی به اين پرسش پاسخی در خور داد. از سويی اگر جواب ما منفی است بايسته‌ی بحث غور تاريخی و تنقيحی است. من در گزيده هايی چند که به امکان ارتباط رايانه ای بسته است خواهم کوشيد نگرش مفهومی و استدلالی خودم را يادداشت کنم. آنچه که منظور اصلی من است البته اثبات افتخار آميز بودن راه دموکراسی و مذنيت است.         

مصاحبه آيدين فرنگی با رئيس خانه کاريکاتور کشور آذر بايجان  را در روز نامه شرق بخوانيد.

                www.sharghnewspaper.com

                                                                              تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۳

تاتر ايران در سراشيبی

اهالی تاتر اينروزها با هجمه وسيعی در مخالفت عناصر اقتدار گرا روبرو هستند. آنهم با نام دلسوزی برای دين و دنيای هنرمندان و ملت. اصولا هر وقت که اين قشر می خواهد به چيزی گير بدهد از دريچه مذهب و احساسات دينی و قومی مردم استفاده ميکند. اصلا مگر در جشنواره ايران زمين چه عمل خلاف شرعی صورت گرفته است که حضرات اينچنين بر همه تاتر می توپند و يورش می برند؟ بارها گفته ام که نيروهای اقتدارطلب مخالف سرسخت هنر های آگاهی بخشی چون تاتر و سينمای آزاد و موسيقی و داستان هستند. اينان دنبال هنرهايی می روند که بتواند در يد قدرت اينان باشد و آدمهايش را بتوان به آسانی ملعبه کرد. اينها برای خوشنويسی و طراحی و چيزهايی مثل اين دست و پا ميشکنند. تاتری را ميخواهند که منويات شان را بربتابد و سينمايی که نشانگر ظواهر باشد و موسيقی هم که حرام الی الابد است. هنر مطلوب اين جماعت هنر وابسته و بی تفاوتی است که دريچه ای نمی گشايد و ظرفيتی توليد نميکند. اگر اينها ميتوانستند تفاوت رقص و باله و پرفورمنس و اپرا و... البته تاتر را بدانند الان اينگونه در سرنای گشاد دين سوزی و عافيت سوزی نمی دميدند.                    تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

تمدن ، انديشه ، شکوفه

آرمان اصلاح طلبی و عدالت خواهی ايرانيان کدام نسبت واقعی با دنيای پيرامون دارد؟ دنيای پيرامون تا چه حد باورهای داخلی و درونی اقوام را در زنجيره اصلاح و رفورم بر می تابد؟ آيا هژمونی قدرت در جهان امروز توانائی ارتباط انديشه مدار با جهان توسعه نيافته دارد؟ و آيا اين می تواند چيزی جز جنگ پيشگيرانه و پيشدستی در نبرد با شياطين باشد؟ از ديگر سو نسبت دنيای توسعه نيافته با جهان جديد دارای هژمونی گسترده در کدام حوزه ها شکل می گيرد؟ گسترش احساسات ضد غربی و تحرکات مسلحانه و در حالتی شديدتر تروريسم خشن به همراه استنادات فلسفی ـ تاريخی در زمينه استدلال وجود نوعی پيکار مقدس از اولين روز های ايجاد اديان مختلف و مکاتب متعدد نشانه‌ای از شکاف عميق تمدنی و گسل عقيدتی ميان مردمان دنيا دارد. کدام نسبت می تواند يخ های تمدنی را آب کند و به شکوفائی مدنيت بيانجامد؟        

                                                                                      تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

دانشجوئی در سراشيبی

جنبش دانشجوئی اينک در آستانه يک انتخاب قرار گرفته است. انتخابی برای ادامه راه . راهی پر از فراز و نشيب . جنبش دانشجوئی ساز و کار حرکتی خود را نبايد از ميان احزاب يا سياسيون يا قدرت مداران بر گزيند. اين حرکت نيازمند تلاشی برای گسترش عقلانيت در درون حوزه های معطوف به آرمان آزادی و آرامش است. ترديد نکنيم که دانشجو بودن يعنی جنب و جوش و آرامش توامان.                               تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۳

دانشجوئی در سراشيبی

خاتمی ۱۶ آذر پيش دانشجوها بود. جنبش دانشجوئی اينک شاهد ظهور نسلی از دانشجويان است که همه دستاوردهای نظری و فلسفی آزادی و دموکراسی را به آنی بر باد می دهند و بر هيمنه هر که از در در آيد تير زهر آگين نثار می کنند. دانشجوئی در ايران ديگر از آن خلوص و استقلال و آرمان طلبی به دور افتاده است.شده است پارچه کهنه ای در دست آدم هايی که تنها خواسته شان قدرت و سيادت بر مردم است. دانشجويان حاضر در مراسم ۱۶ آذر بی ادبانه خاتمی را مورد توهين قرار دادند و سرزنشش کردند به جرمی که خودشان پرورانده اندش. آيا جرم خاتمی اين است که همچون ساز ما نرقصيده است و مگر نه اينکه ما در دوم خرداد ۷۶ به برنامه های خاتمی رای داديم تا در چارچوب همين قانون اساسی به اصلاحات بپردازد ؟ حالا چقدر اين امر محقق شده است يا نه اين ربطی به توهين ندارد. همه ما مقصر بوده ايم در اين انسداد . همه ما مجرم هستيم در دادگاه سقراطی. اگر سقراط اينک زنده بود از پروسه عدالت خواهی و آزادی طلبی خاتمی حمايت می کرد. ما نبايد در خيابان ها دنبال آزادی باشيم کار اصلی ما رشد آگاهی و تقويت بنيان های عقلانيت و روشن انديشی است.                       تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۳

اثر تازه غفارزادگان ، ۷ پهلوان پير است با ۸...

 به تازگی کتاب تازه ای از داوود غفارزادگان منتشر شده است با نام ۷پهلوان پير و ۸ پسر جوان. داستانی زيبا و خواندنی که آدم در ابتدای مواجهه با آن فکر می کند که داستانی برای کودکان دستش گرفته است اما پس از خواندن متن کتاب حال می کند. برای من که اينجوری بود. مخصوصا آنجايش که روايتی تاريخی از ادبيات کلاسيک ايرانی با طنازی در دل داستان پسرک با کله گنده و عينک بسيار بزرگش جاخوش کرده است. اين تکه از داستان خيلی برای من جالب بود.

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۳

ابراهيمی توبه کرد!

ديروز نامه آن آقای وب نويس را در فارس ديدم. توبه نامه ای بود که وضوح تاکيد بر نام بردن از دو سه تا اسم در آن پيدا بود. تواب سازان کار خودشان را کرده اند. آدم را از آزادی و آرمان هايش دور می کنند و بلايی بر سر آدم می آورند که از زنده بودن خودش استفراغ می کند. نوشتن اين نامه نشان دهنده چيزی نيست جز ارعاب و انسداد و پايان خط... ... حالا هر کس هر جور می خواهد قضاوت کند.ما نسل از بين رفته قرن چهارده خورشيدی هستيم که مهربانی آفتاب را        نچشيده ايم.             تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸۳

ترسانک اتمی

ايران در چرخه سوخت اتمی قدرتمند می شود و اين به عنوان يک نيروی باز دارنده در دنيای سيايت امری لازم است اما بايد لوازم دارايی اين سلاح استراتژيک و نحوه برخورد با دنيای خواهان عدم استفاده عملی از آن را ياد گرفت. بمب اتمی در تئوری استراتژيستی چيز بدی نيست و داشتن آن نشانه نوعی از پيشرفت است گرچه در ايران ما ، اينک، بايد به آزادی و رفاه وعدالت و دانائی بهای بيشتری داد تا در دنيای شبکه ای قدرتی همه جانبه بود نه قلدر اتمی که ترسانک اين وآن بود.                                                                                          تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۳

آب

فرزندان آدم در آبهای نيلی خليج فارس شنای پروانه می روند و آدم های آنور آب را بدرود می گويند....

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳